[1]
Astramowicz-Leyk, T. i Lopata, M. 2021. Postulaty programowe prawicowych i centroprawicowych partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2014 roku w Ukrainie – analiza porównawcza wybranych zagadnień. Echa Przeszłości. XXI/2 (luty 2021), 315–332. DOI:https://doi.org/10.31648/ep.6357.