[1]
Wolny, M. 2021. Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów. Echa Przeszłości. XXII/2 (lis. 2021), 23–44. DOI:https://doi.org/10.31648/ep.7201.