[1]
Pęgier, M. 2021. Średniowieczne oraz nowożytne kroniki polskie; wykorzystanie innych materiałów źródłowych w narracji "Kroniki" Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694). Echa Przeszłości. XXII/2 (lis. 2021), 103–122. DOI:https://doi.org/10.31648/ep.7205.