[1]
Gross, R. 2021. Wyprawy rabunkowe mieszkańców północnego Mazowsza do powiatu szczycieńskiego w latach 1945–1946 w świetle źródeł Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Echa Przeszłości. XXII/2 (lis. 2021), 325–342. DOI:https://doi.org/10.31648/ep.7219.