(1)
Hochleitner, J. Funkcje Kaplicy św. Anny W Malborku a współczesna Interpretacja Krajoznawcza. ep 2018.