(1)
Trajdos, T. M. Manifestacje Przewagi: ,,Locus Sacer" W Twierdzy Brzeskiej Po Kasacie Klasztoru augustianów. ep 2018.