(1)
Gross, R. Okręg Mazurski W świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego W Olsztynie (marzec-Maj 1945 Roku). ep 2018.