(1)
Chudzikowska-Wołoszyn, M. Klasyczna Proweniencja zwierzęcych Metafor W „De Civilitate Morum puerilium” Erazma Z Rotterdamu. ep 2018.