(1)
Wolny, M. Hannibal Jako twórca sfałszowanej Korespondencji? List Do mieszkańców Salapii (208 p.n.E.). ep 2018.