(1)
Jasiński, J. Z dziejów Cmentarza Świętego Krzyża W Olsztynie W XIX Wieku. ep 2018.