(1)
Morawski, K. S. Zamach W Parlamencie jugosłowiańskim W 1928 Roku. Przyczyny I Konsekwencje W świetle Polskich Relacji Prasowych. ep 2018.