(1)
Gieszczyński, W. Z działalności Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji I Widowisk W Olsztynie W świetle Sprawozdania Za 1983 Rok. ep 2018.