(1)
Lewandowska, I. Dziedzictwo żydowskie W Olsztynie - Historia, Dzień Dzisiejszy, Perspektywy Na przyszłość. ep 2018.