(1)
Kała, G. Sprawozdanie Z I Międzynarodowej Konferencji: "Zakon krzyżacki - Dziedzictwo Historyczne I Kulturowe a teraźniejszość", Ryn 4-6 Grudnia 2014 R. ep 2018.