(1)
Kardela, P. Powstanie I działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów W USA W świetle materiałów Wywiadu Cywilnego Polski Ludowej. ep 2018.