(1)
Wałkówski, A. "Colloquia Lubuskie. Wokół Krajobrazu Kulturowego Dawnego Biskupstwa lubuskiego", Red. Marek Golemski, Ośno Lubuskie 2012, Ss. 71. ep 2018.