(1)
Wolny, M. Działania Pyrrusa W Sojuszu Z Antygonem Monofthalmosem I Demetriosem Poliorketesem Przeciwko Koalicji diadochów – Uwarunkowania Polityczne I Konsekwencje Wydarzeń Lat 307–301 p.n.E. ep 2018.