(1)
Gieszczyński, W. Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej W Olsztynie (1980-2013). ep 2018.