(1)
Kołodziejczyk, A. Rafał Kubicki, "Młynarstwo W państwie Zakonu krzyżackiego W Prusach W XIII-XV Wieku (do 1454 r.)". ep 2018.