(1)
Korybut-Marciniak, M. Pruzzenland. Regionalne Konstrukcje tożsamości W podręcznikach Szkolnych Niemiec, Polski, Litwy I Rosji. Sprawozdanie Z Konferencji. ep 2018.