(1)
Piotrkiewicz, R. Sprawozdanie Z działalności Dyrekcji Przemysłu Miejscowego W Olsztynie W 1945 Roku. ep 2019.