(1)
Sacewicz, K. Ruch Komunistyczny Na Ziemiach Polskich W Latach 1918-1923 W świetle materiałów Operacyjnych I Opracowań Agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. ep 2019.