(1)
Szmyt, A. Bartłomiej Graczyk, Radziecka Polityka narodowościowa W Latach 1917-1941 Na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu. ep 2019.