(1)
Kołodzińskia, M.; Lewandowska, I. Bydgoskie Spotkania Badaczy Kultury pamięci. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 14-15 Listopada 2011 Roku. ep 2019.