(1)
Pawlak, M. Wspomnienie O ksińôdzu Prof. Dr. Hab. Alojzym Szorcu. ep 2019.