(1)
Kołodziejczyk, A. Regulacje Prawne dotyczące Wykorzystania zasobów Wodnych W Dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego Za Jagiellonów. ep 2019.