(1)
Kidzińska, A. Wewnętrzne Regulaminy Związku Kół Polskich W Rosyjskiej Radzie Państwa Z Lat 1906-1907 I 1909. ep 2019.