(1)
Sacewicz, K. Założenia I Zakres współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych W przeciwdziałaniu Rozwojowi Organizacji Komunistycznych W II RP Na Podstawie Pisma Jana Bacha Z 19 Lutego 1937 Roku. ep 2019.