(1)
Sobczak, J. Synteza dziejów Rosji - schyłku Cesarstwa, B. ZSRR I Narodzin współczesnej FR - Pierwsza Rzetelna. ep 2019.