(1)
Łatak, K. Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów W Polsce, T. II: 1464-1550. ep 2019.