(1)
Stroński, H. Jan Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej Z Polski Do USRR W Latach 1944-1947. ep 2019.