(1)
Krogulska-Krysiak, M. Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk W Wilnie (1907-1939) I Jego Poprzednicy. ep 2019.