(1)
Jurkowski, R. Polskie Stronnictwo Krajowe Na Rusi (1907-1909). ep 2019.