(1)
Letko, P. Stan bezpieczeństwa W Powiecie kętrzyńskim W Latach 1945-1946. ep 2019.