(1)
Marszalska, J. Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" W Olsztynie. ep 2019.