(1)
Korytko, A. Marcin Domagała, Biała Cerkiew 23-25 IX 1651. ep 2019.