(1)
Gancewski, J.; Wolny, M. Konferencja Naukowa "Zbytek I ubóstwo W starożytności I średniowieczu", Kielce, 10-11 Marca 2009 Roku. ep 2019.