(1)
Korybut-Marciniak, M. Maria Filina, Danuta Ossowska, Losy Polaków Na Kaukazie: Cz.I: "Tbiliska Grupa" Polskich poetów zesłańczych. ep 2019.