(1)
Łatak, K. Jolanta Małgorzata Marszalska, Biblioteka Opactwa cystersów W Szczyrzycu Do końca XIX Stulecia. Dziedzictwo wieków. ep 2019.