(1)
Łatak, K. Piotr Zwoliński, Działalność społeczno-Dobroczynna Kościoła łódzkiego W Okresie międzywojennym. ep 2019.