(1)
Sacewicz, K. Rafał Wnuk, "Za Pierwszego Sowieta". Polska Konspiracja Na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-Czerwiec 1941). ep 2019.