(1)
Lewandowska, I. Maria Bieniek, Dydaktyka Historii. Wybrane Zagadnienia. ep 2019.