(1)
Jurkowski, R. Moje pożegnanie Z Mistrzem. Wspomnienie O Profesorze Romanie Wapińskim. ep 2019.