(1)
Wolny, M. Działalność Urbanizacyjna Pyrrusa W Epirze – Cassus Beronikidy I Antigonei. ep 2019.