(1)
Milewski, D. Wydatki hetmanów Koronnych Na początku Lat 50. XVII Wieku Na Podstawie Akt Skarbowo-Wojskowych Z AGAD W Warszawie. ep 2019.