(1)
Makarczyk, I. Francuz Klaudiusz Józef Huguenin W Kapitule warmińskiej I Jego oświadczenie Ostatniej Woli Z 1764 R. ep 2019.