(1)
Sacewicz, K. Taktyka Komunistycznego Frontu Ludowego I Antyfaszystowskiego W świetle Publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających W Zwalczaniu Komunizmu - Przyczynek Do rozważań Nad Zorganizowanymi społecznymi Postawami Antykomunistycznymi. ep 2019.