(1)
Targoński, P. Działania 1 Dywizji Piechoty Legionów We wrześniu 1939 R. W Relacji ppłk. Dypl. Henryka Pohoskiego (Część 1). ep 2019.