(1)
Radzicki, B. Ontologia Zdarzenia Historycznego W książce Myśl I Zdarzenie Tomasza Falkowskiego. ep 2019.