(1)
Łatak, K. Ewangelistarz Płocki Z XII Wieku. Krytyczne Wydanie Tekstu łacińskiego Z Kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej, Wyd. L. Misiarczyk, B. Degórski OSPPE, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, S. 422 + Facsimilia. ep 2019.